Основа продукта: Синтетика гидрокрекинг
Тип масла: Моторное
Фасовка: 1 л
Основа продукта: Синтетика ПАО
Тип масла: Моторное
Фасовка: 1 л